- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 21/02/2017, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo, trưởng các phòng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2017; cùng dự có đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban trong tham mưu triển khai thực hiện một số công việc quan trọng như: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các lễ kỷ niệm của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc đầu năm 2016.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy yều cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh năm 2017 để thực hiện tốt công tác tham mưu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kết quả triển khai các chương trình kinh tế - xã hội, 3 vùng kinh tế trọng điểm và các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo, mạng xã hội bằng các bài viết sắc bén; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy các địa phương về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã, phường, thị trấn…


Đồng chí Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đối với các kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất các đề xuất: Cho phép Ban xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hàng năm với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; rà soát để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết đối với các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực tuyên giáo đã triển khai trên địa bàn tỉnh từ 5 năm trở lên; cho phép thành lập Trang Fanpage của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với tên gọi “Nha Trang ngày mới” và có văn bản gửi các đảng bộ trong toàn tỉnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, đảng viên có sử dụng facebook kết nối với Trang Fanpage “Nha Trang ngày mới” để thực hiện công tác định hướng, tuyên truyền, đồng thời cử cán bộ phụ trách đảm bảo tốt hoạt động của trang; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiện toàn Tổ Cộng tác viên 94 và Dư luận xã hội; Quy chế hoạt động của Tổ và tổ chức tập huấn cho các thành viên của Tổ...

Nguyễn Thị SâmĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 254062