CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐảng ủy Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thị xã Ninh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và giao lưu, tọa đàm, biểu dương gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Công Hoán,  Bí thư Thị ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thị xã Ninh Hòa đã đẩy mạnh việc “làm theo” Bác bằng những hành động cụ thể, thiết thực; từ việc phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đặc biệt là sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động theo phương châm "4 tự", đó là: “Tự học tập, nâng cao; tự kiểm tra rà soát; tự tu dưỡng rèn luyện; tự điều chỉnh, sửa chữa"; gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong cơ quan; tích cực đổi mới công tác, xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Qua đó, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, chi bộ và các cơ quan trong khối.


Giao lưu các gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thị xã Ninh Hòa.
Tại Hội nghị các đại biểu đã giao lưu, tọa đàm và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Qua đó, những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, hiệu quả của các tập thể, cá nhân được chia sẻ, nhân rộng, góp phần làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, phát huy hiệu quả trong công tác chuyên môn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy khẳng định “việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị là công việc lâu dài và phải duy trì thường xuyên, liên tục; xem đây là một trong những giải pháp rất quan trọng để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị”. Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng xuất hiện nhiều những tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Khối cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thị xã.
Quốc Việt

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 84

Số lượt truy cập: 1812990