- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Hôm nay (6-7), kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI chính thức khai mạc. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về một số nội dung đổi mới của kỳ họp này.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và 6 tháng đầu năm 2017?


- Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động của HĐND tỉnh để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… HĐND tỉnh đã thực hiện được một khối lượng công việc lớn, nổi bật là việc quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, quyết định một số nội dung mới thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chất lượng các kỳ họp của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo tại kỳ họp để dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận và chất vấn. Các phiên thảo luận, giải quyết kiến nghị của cử tri và chất vấn đều được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi; thông tin về kỳ họp được truyền tải đầy đủ, liên tục và kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các quyết định của HĐND tỉnh tại kỳ họp đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ bản đáp ứng được kỳ vọng của cử tri, tạo được sự thu hút và quan tâm theo dõi của cử tri đối với kỳ họp của HĐND tỉnh.

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức tổ chức, thực hiện đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Nội dung lựa chọn giám sát chuyên đề đều là những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri toàn tỉnh quan tâm, đánh giá cao như: giám sát về công tác quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường, công tác khám, chữa bệnh... Hầu hết các kết luận, kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh với nhiều nội dung đang thu hút sự quan tâm của cử tri: thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Quảng cáo; về quy hoạch nuôi trồng thủy sản… và phiên họp này cũng được truyền hình trực tiếp đến với cử tri.


Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phiên họp và đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp. Không dừng lại ở đó, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giao Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND tỉnh khảo sát lại những vấn đề, kết luận đã nêu tại phiên họp để đảm bảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh được triển khai thực hiện trên thực tế.

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đảm bảo đúng quy định, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

- Chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp. Xin ông cho biết công tác chuẩn bị cho hoạt động chất vấn tại kỳ họp này và hiệu quả hoạt động chất vấn trong thời gian vừa qua?

- Hoạt động chất vấn tại kỳ họp, phiên họp được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Công tác chuẩn bị hoạt động chất vấn đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Trước mỗi kỳ họp, phiên họp, xuất phát từ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực tế của hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh chủ động đưa ra các nhóm vấn đề cần tiến hành chất vấn để đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn, nghiên cứu chuyên sâu, tìm hiểu thực tế, tiến hành khảo sát ở từng địa phương cơ sở, thậm chí gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân để đưa ra vấn đề chất vấn sát với tình hình thực tế. Nhiệm kỳ này, lần đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giải trình, chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh với kế hoạch chi tiết cụ thể, một số vấn đề đưa ra chất vấn như: về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo hay thực hiện chính sách tái định cư… được minh họa bằng hình ảnh cụ thể nên có sức thuyết phục cao. Tất cả các phiên chất vấn đều được truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi.

Việc theo dõi, giám sát kết luận chất vấn, giải trình cũng rất được quan tâm. Tại kỳ họp, mỗi vấn đề, nội dung chất vấn được Chủ tọa kỳ họp kết luận cụ thể và yêu cầu UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo. Từng kết luận nội dung chất vấn được giao cho các ban của HĐND tỉnh theo dõi, giám sát. Riêng đối với chất vấn, giải trình tại phiên họp, như đã nói ở trên, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất ban hành nghị quyết phiên họp để làm cơ sở pháp lý vững chắc đảm bảo các kết luận chất vấn sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc. Trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng những vấn đề, nội dung đã tiến hành giám sát, chất vấn để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Xin cảm ơn ông!

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 832408