MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ban Chỉ đạo "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam" vừa ra Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

Quỹ do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trong đó, tập trung ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

Quỹ sử dụng chi theo kế hoạch cho các nội dung sau: Hỗ trợ các chương trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; hỗ trợ mua sắm vật chất hậu cần, bảo đảm tăng gia sản xuất; hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách đối với quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc…

Ảnh minh họa (Nguồn: tuyengiao.vn)

Nguồn tiếp nhận (gồm tiền và hiện vật) do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ và các khoản ủng hộ, đóng góp hợp pháp khác (nếu có).

Quỹ tiếp nhận tiền và hiện vật thông qua hai hình thức: Chuyển khoản và giao trực tiếp. Đối với hình thức chuyển khoản: Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ chuyển tiền vào tài khoản sau: Quỹ vì biển, đảo Việt Nam; số tài khoản: 3761.0.9092.24491059; tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Đối với hình thức giao trực tiếp, địa điểm tiếp nhận tại 3 khu vực: Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Phòng Hậu cần – Hành chính phía Nam.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp cho các đối tượng có tên cụ thể, Cơ quan Chuyên trách Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao cho đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1365/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” vào tháng 10/2018, nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển, đảo Việt Nam; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trong và ngoài nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện hỗ trợ vật chất, tài chính, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc./.

 
Theo dangcongsan.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 2250973