MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Báo cáo viên với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương được tổ chức sáng ngày 02/8/2019 bằng hình thức trực tuyến, có 651 điểm cầu trong cả nước. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, có hơn 100 đại biểu tham dự.


Quang cảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch thông tin nội dung: “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp thông tin về: “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Đại biểu cũng được nghe đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta giải quyết những vấn đề trên Biển Đông, đó là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển của Tổ quốc, đồng thời giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Kết luận hội nghị đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong tháng 8/2019: Ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền về một số vấn đề theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh nhằm phản ánh, tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở; tập trung tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết những vấn đề trên Biển Đông; tham mưu, hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của thành công Cách mạng Tháng Tám và kỷ niệm Quốc khánh 2/9; tuyên truyền về giá trị và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết quả và Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 8/2019; kết quả điều tra dân số năm 2019 và một nội dung quan trọng khác.
Quỳnh My 
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 2316097