MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Ngày 4-5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2018. Đây là nội dung chuẩn bị trình HĐND tỉnh khóa VI tại kỳ họp bất thường. Ông Nguyễn Chuyện - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, đồng thời chỉ ra một số nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp. Ví dụ: bỏ nội dung quy định thời gian thực hiện việc giảm chỉ tiêu biên chế, quy định loại trừ hợp đồng lao động theo Nghị định 68; phụ lục đính kèm chỉ cần tập trung vào số giao biên chế cho từng cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện… Ông Nguyễn Chuyện cũng đề nghị UBND tỉnh bổ sung đánh giá chung về tình hình thực hiện kế hoạch biên chế công chức năm 2017 trong tờ trình HĐND tỉnh.

Đại diện Sở Nội vụ trình bày tại cuộc họp.
Đại diện Sở Nội vụ trình bày tại cuộc họp.


. Cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa VI.


Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất nội dung về mức thu nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Liên quan đến nội dung ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh đến năm 2025, định hướng đến 2035, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất, đề nghị đơn vị tham mưu cân nhắc, tính toán, tránh chồng lấn, trùng lắp với các quy hoạch khác.


Về dự thảo Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, ban đề nghị đơn vị tư vấn cần xem xét lại tính khả thi của toàn bộ 18 dự án khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung dự kiến xây dựng từ nay đến 2025; tính toán thêm về khả năng thu hút, di chuyển các cơ sở giết mổ vào khu tập trung thông qua các chính sách cụ thể và khả năng vốn ngân sách có đảm bảo hay không.


Các thành viên dự họp cũng thống nhất hoạt động xây dựng quy hoạch khu giết mổ và quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại Vạn Ninh cần tính toán thêm và dựa trên cơ sở xem xét việc hình thành đặc khu sau này.


Đối với dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch phát triển công nghiệp (CN) tỉnh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề như: mục tiêu của từng giai đoạn; các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên…


Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển khu CN, cụm CN trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh rà soát, cân đối các chính sách hỗ trợ để tạo hài hòa giữa khu CN và cụm CN; làm rõ hơn một số vấn đề về đối tượng thụ hưởng chính sách. Về lâu dài, cần tính đến chính sách hỗ trợ về lãi suất vay vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm tạo sức hút cho nhà đầu tư.


N.V - H.Đ - X.T

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 46

Số lượt truy cập: 2316444