TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân đã và đang bị các thế lực thù địch phủ định. Chúng cho rằng, trong điều kiện chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao, chỉ có các lực lượng sở hữu vũ khí công nghệ cao mới có thể đánh thắng trong chiến tranh ngày nay dẫn đến phủ nhận giá trị của quốc phòng, an ninh truyền thống, coi nhẹ vai trò quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và chiến tranh nhân dân. Luận điểm đó nhằm gây hoang mang và mất niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Đây chỉ là những thủ đoạn mị dân, lừa gạt sự ngộ nhận và đề cao quá mức sức mạnh của vũ khí công nghệ cao, dẫn đến mù quáng không nhận ra sức mạnh tổng hợp của dân tộc ta mà không một loại vũ khí hiện đại nào, không một kẻ thù xâm lược nào có thể khuất phục được.

Lịch sử hàng nghìn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đã chứng minh, trong tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù, mặc dù chúng có tiềm lực về kinh tế, quân sự mạnh hơn ta gấp nhiều lần, song chúng đều bị thất bại bởi ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, mưu trí, sáng tạo và nghệ thuật quân sự độc đáo của dân tộc Việt Nam. Ưu thế ấy được khẳng định trong thế kỷ XX, dân tộc ta đã đánh thắng hai đế quốc mạnh nhất thời đại có sử dụng vũ khí công nghệ cao đó là Pháp và Mỹ. Đặc biệt, trong cuộc chiến Điện Biên Phủ 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội năm 1972, Mỹ đã huy động 40% lực lượng không quân chiến thuật (1.300 chiếc), 45% máy bay ném bom chiến lược B52 (150 chiếc), 60 tàu chiến. Song với ý chí quyết tâm sắt đá, sự thông minh sáng tạo vượt bậc, nhân dân Việt Nam đã đập tan cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn của đế quốc Mỹ. Như vậy, cho dù Mỹ có sử dụng pháo đài bay B52 bất khả xâm phạm vẫn phải bị dơi rụng ở bầu trời Hà Nội, điều đó chứng tỏ rằng, vũ khí công nghệ cao dù có siêu việt đến đâu thì vẫn chỉ là vũ khí. Nó không thể phát huy được tác dụng, uy lực, tính năng kỹ thuật và chiến thuật nếu không có bàn tay, khối óc của con người sản sinh và điều khiển nó.

Đối với nước ta, tác chiến bằng vũ khí công nghệ cao của kẻ xâm lược không thể làm thay đổi bản chất, tính chất, mục đích chính trị của cuộc chiến tranh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, bao gồm tổng thể các hoạt động về mọi mặt: chính trị, kinh tế, quân sự gắn với an ninh, đối ngoại, văn hóa, xã hội…dựa trên sức mạnh của cả dân tộc, của cả hệ thống chính trị, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh của lực lượng quân sự và thế trận quốc phòng toàn dân với sức mạnh của lực lượng và thế trận an ninh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đại hội XII của Đảng xác định nhiệm vụ: “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc”(1); “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”(2).

Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đủ sức đánh bại mọi kẻ thù sự dụng công nghệ cao, đòi hỏi phải có tư duy mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, dựa trên sức mạnh của cả đất nước để đánh giặc, toàn dân là binh, đánh giặc với các loại vũ khí đa dạng: đơn giản, thô sơ, hiện đại nhằm phát huy cao độ vũ khí, trang bị hiện có. Tác chiến với các cách đánh rất linh hoạt: du kích, chính quy, quy mô nhỏ, vừa, lớn, rộng khắp, tính độc lập, tự chủ, sáng tạo, dám nghỉ, dám đánh, biết đánh và biết thắng của toàn quân và toàn dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc là sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, tiềm lực và thế trận cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra, đảm bảo điều kiện để đánh thắng trong chiến tranh có sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng ta là đường lối chiến tranh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng từng bước hiện đại làm nòng cốt, cùng các ngành công nghiệp của đất nước đáp ứng yêu cầu ngày càng hiện đại về vũ khí, từng bước trang bị hiện đại cho các lực lượng vũ trang nhân dân, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn chiến tranh và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi quy mô, hình thức.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đánh thắng kẻ thù xâm lược bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó con người là nhân tố quyết định. Vì vậy, Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân phải luôn giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người có giác ngộ chính trị, có tri thức với vũ khí trang bị kĩ thuật hiện đại, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc là phải tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng, an ninh. Gắn thế trận quốc phòng với thế trận an ninh trong một tổng thể thống nhất. Phân vùng chiến lược về quốc phòng, an ninh với phân vùng kinh tế. Xây dựng hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững mạnh, sẵn sàng đánh bại mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.
Hoài Nam

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 96

Số lượt truy cập: 1711980