- Chúc mừng năm mới 2019   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Sáng ngày 02/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu tháng. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức, nhân viên của Ban được nghe câu chuyện “Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sỹ” (trích trong 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - NXB chính trị quốc gia). Qua đó, cán bộ, công chức có nhiều ý kiến tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập, tự do của đất nước, của nhân dân.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm, các cá nhân, tập thể trong Ban đã chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo, Ban đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất như tham mưu tổ chức: Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; Gặp mặt, tọa đàm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Nha Trang - Khánh Hòa; Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 03 hội nghị sơ kết, tổng kết và xây dựng 03 báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Biên soạn và phát hành Tài liệu tuyên truyền về Dự án Nút giao Ngọc Hội và đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội (thành phố Nha Trang)... Ngoài ra, các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực như tuyên truyền, lý luận chính trị, khoa giáo, báo chí, văn hóa – văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng đều đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra từ đầu năm 2018.

Bên cạnh đó, Ban đã thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan vững mạnh thông qua việc duy trì nề nếp các hội nghị, giao ban; nêu cao ý thức tự giác, đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa. Mỗi cán bộ, công chức đều đăng ký thi đua từ đầu năm, trong đó có đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các việc làm cụ thể; đồng thời cam kết không vi phạm 27 biểu hiện của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn luôn được quan tâm, tạo điều kiện với gần 20 lượt lượt cán bộ, công chức được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng. Các hoạt động xã hội, từ thiện được toàn thể cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng đóng góp như: Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Mái ấm công đoàn, Quỹ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa...


Nhân dịp này, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban đã tặng Giấy khen cho 05 cán bộ, công chức có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Hải Quang

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 48

Số lượt truy cập: 1397317