MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
. Triển khai nghiêm túc

Theo Đại tá Nguyễn Khắc Cường - Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, cấp ủy các cấp trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua: “Vì An ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa đến các cấp cơ sở, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an Khánh Hòa đã hoàn thành việc viết thu hoạch, đăng ký, cam kết, liên hệ kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; đăng ký rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm Điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, không có các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” trong toàn lực lượng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm điểm nghiêm túc để từng Ủy viên Ban Thường vụ “tự soi” vào từng biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong nghị quyết. Qua kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, không có trường hợp nào có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đến nay, các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiểm điểm “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong nghị quyết.Công an TP. Nha Trang hướng dẫn và thực hiện thủ tục đăng ký thường trú
cho người dân xã Vĩnh Lương

Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân ở địa phương, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo. Trước mắt, toàn lực lượng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực như: công tác đảm bảo an ninh chính trị; phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo làm điểm đối với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) và Công an TP. Nha Trang. Trên cơ sở đó, tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ đạt kết quả tốt hơn, nhất là ở những đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua triển khai cuộc vận động, công an các địa phương, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng thời gian tiếp dân, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến nhân dân, nhất là thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đăng ký hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, đăng ký khai báo lưu trú qua mạng…

Các đơn vị, địa phương tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả các mô hình cải cách hành chính trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn như: công an các huyện, thị xã, thành phố và Phòng PC64 với mô hình “Cấp phát chứng minh nhân dân lưu động” tại nhà cho người già yếu, đối tượng chính sách và tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan, trường học. Công an TP. Nha Trang và Công an huyện Diên Khánh có mô hình “Hộ khẩu đến với người già yếu, gia đình neo đơn”. Một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh có mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; Công an thị xã Ninh Hòa có mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân”… Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực như: thi tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng và thực tiễn 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tổ chức báo công dâng Bác, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, xã hội… Đặc biệt, phong trào xây dựng lối sống văn hóa, đoàn viên văn hóa được triển khai sâu rộng trong các cơ sở Đoàn đã tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện, dấy lên phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, các gương “người tốt, việc tốt”, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy giúp đỡ nhân dân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, phần việc làm theo Bác hiệu quả như: vận động quyên góp ủng hộ chương trình “Vì biên cương, hải đảo thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; thăm, tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động và các phong trào thi đua khác. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, giáo dục, không để xảy ra vi phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Theo baokhanhhoa.con.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 42

Số lượt truy cập: 2316440