- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 426/NQ- UBTVQH14 về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện châu Á- Thái Bình Dương (APPF- 26).

Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng tiếp nhận chuyển giao chức Chủ tịch APPF
từ Phó Chủ tịch Fiji Ruveni Nadalo

Nghị quyết quyết nghị thành lập Ban Tổ chức Hội nghị APPF- 26 với 16 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng Ban Tổ chức.

3 Phó Trưởng Ban gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu- Phó Trưởng ban Thường trực; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc- Phó Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc- Phó Trưởng ban.

Các thành viên gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam- Trưởng Tiểu ban An ninh Y tế; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà- Trưởng Tiểu ban Nội dung kiêm Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APPF- 26; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản- Trưởng Tiểu ban Lễ tân, Hậu cần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng- Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền; Phó Trưởng ban thường trực, Ban Đối ngoại trung ương Đảng Trần Đắc Lợi- Thành viên; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Việt Hùng- Thành viên; Phó Chánh Văn phòng Chủ tịch nước Bùi Trường Giang- Thành viên; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng- Thành viên; Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phan Tâm- Thành viên; Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường- Thành viên; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà- Thành viên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tp. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu- Thành viên.

Ban Tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đề xuất chủ đề của Hội nghị, chương trình nghị sự, các dự thảo nghị quyết và tuyên bố chung của Hội nghị, chuẩn bị các nội dung tham gia của Đoàn Việt Nam; Tổ chức, chỉ đạo đôn đốc, điều phối các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai các công tác liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APPF- 26. Phối hợp với Văn phòng điều phối của APPF trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APPF-26.

Đồng thời, phê duyệt nội dung, chương trình, kế hoạch công tác, dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức các hoạt động trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức APPF-26.

Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quyết định toàn bộ việc triển khai công tác của Ban Tổ chức; trực tiếp thực hiện hoặc phân công thành viên của Ban tổ chức triển khai các chủ trương, quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trong quá trình chuẩn bị và tổ chức APPF-26. Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Ban Tổ chức; Đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Việt Nam tại APPF-26 và chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tham gia của Đoàn Việt Nam tại APPF-26.

Phó Trưởng Ban Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Trưởng Ban Tổ chức; Giúp Trưởng Ban Tổ chức trong việc thực hiện các chủ trương, định hướng về cơ chế, giải pháp liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức APPF-26. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng Đoàn Việt Nam tại Hội nghị.

Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban Tổ chức; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức và Thủ trưởng cơ quan mình về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban Tổ chức họp định kỳ, 1 tháng 1 lần, ngheo báo cáo của các Trưởng Tiểu ban APPF-26 và Ban Thư ký APPF-26 về tiến độ triển khai các công việc chuẩn bị cho Hội nghị và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức.

Các thành viên Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tùy từng nội dung và tính chất công việc, các thành viên được triệu tập các cuộc họp để thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức APPF-26.

Ban Thư ký Quốc gia APPF-26 là đầu mối giúp Ban Tổ chức liên hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị và tổ chức APPF-26.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8/2017.
Theo quochoi.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 109

Số lượt truy cập: 826293