MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 17/12/2018, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Diễn đàn trí thức lần thứ II năm 2018 với nội dung “Nâng cao nhận thức, khắc phục những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng động ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đến dự và chủ trì diễn đàn có đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Mau – Chủ tịch Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật; ngoài ra còn có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện lãnh đạo các địa phương, các Hội thành viên, các đơn vị tham gia tham luận và các cơ quan báo, đài đến dự, đưa tin.

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì diễn đàn

Diễn đàn trí thức lần thứ II năm 2018 có 13 tham luận với 9 đơn vị tham gia. Đồng chủ trì thảo luận, đồng chí Hồ Văn Mừng gợi mở các vấn đề trọng tâm như: những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để xây dựng đội ngũ trí thức thức trong giai đoạn hiện nay để diễn đàn trao đổi. Các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến về những yếu tố quan trọng tác động đến việc tập hợp và phát triển đội ngũ trí thức như: các chế độ đãi ngộ, chính sách thu hút, cơ chế làm việc, môi trường làm việc... và đưa ra một số giải pháp để phát triển đội ngũ trí thức.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực: trí thức là cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh có 20.041 người, trong đó có 98 tiến sĩ (trong đó có 1 phó giáo sư), 1127 thạc sĩ, 12.859 đại học, 5.957 cao đẳng (so với năm 2008 tăng 85 tiến sĩ , 958 thạc sĩ, 6.976 đại học và 3.896 cao đẳng). Về lý luận chính trị: Cao cấp có 666 người, trung cấp có 3.469 người; Trí thức là đảng viên 10.768 người; đội ngũ trí thức đã tham gia nghiên cứu 15 đề tài, dự án cấp quốc gia, 250 đề tài cấp tỉnh và đề tài cấp cơ sở; trong đó có nhiều đề tài được triển khai, ứng dụng đạt hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội cao... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Nghi quyết. Diễn đàn trí thức lần thứ II năm 2018 là nơi để các trí thức tham gia đóng góp ý kiến nhằm đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong thời gian tới.

Sau diễn đàn, Ban Tổ chức sẽ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
DK
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 97

Số lượt truy cập: 2324300