CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2020)
 












Sáng ngày 06/12, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tọa đàm: Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương – Thực trạng và giải pháp. 


Đồng chí Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Lê Mậu Nhiệm - Phó Giám đốc Trung tâm BDCB&NCKH MTTQ Việt Nam, đồng chí Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự tọa đàm có đại diện Phòng bồi dưỡng cán bộ Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thị, thành phố và 1 số xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương theo quy định của Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, khóa XI. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của MTTQ Việt Nam các cấp đã từng bước đi vào nề nếp, mang lại nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trên các mặt hoạt động: Việc góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, đề án được Mặt trận các địa phương triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị với các tầng lớp nhân dân được Mặt trận thực hiện thường xuyên ở cả 3 cấp đã đem lại những kết quả tích cực; qua đó cũng nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc kịp thời năm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời giải quyết những bất cập, vướng mắc ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Quyết định số 218 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vẫn còn một số hạn chế: công tác tổ chức triển khai thực hiện quy định còn chậm so với yêu cầu đặt ra; nhận thức về công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn chưa đầy đủ. Ở một số địa phương, trình độ, năng lực cán bộ Mặt trận còn hạn chế; chưa có hướng cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức góp ý, cách thức tập hợp, phản ánh ý kiến góp ý…


Quang cảnh buổi tọa đàm
Với những kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập, hạn chế trong thực hiện các nội dung theo quy định của Quyết định 218, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất những giải pháp để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện tốt quyền và trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Quyết định 218 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Mậu Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao chất lượng các ý kiến tham luận của các đại biểu, đã phản ánh sát thực trạng về kết quả hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; đồng thời tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của các đại biểu làm cơ sở đề trình Trung ương chỉ đạo, thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân./. 
Minh Nghĩa












Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 63

Số lượt truy cập: 2336472