- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 10-3, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017. Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, việc tổ chức các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực; bám sát vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều công trình, mô hình cải tiến kỹ thuật được xây dựng và nhân rộng mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực trong lao động sản xuất cũng như đời sống xã hội.Ông Lê Đức Vinh trao bằng khen cho các tập thể

Qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2016, đã có 255.104 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 92%), 839 thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 85%). Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động, đã có 27 công trình sản phẩm được hoàn thành với tổng giá trị 617.000 tỷ đồng; 16 giải pháp, sáng kiến có giá trị làm lợi hơn 24 tỷ đồng…

Về khen thưởng, năm 2016, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng cho 11 tập thể và 2 cá nhân, Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 1 trường hợp, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 9 trường hợp, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 77 bà mẹ; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho 13 tập thể, tặng bằng khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân; UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 354 tập thể, cờ thi đua cho 94 tập thể, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 5 cá nhân, bằng khen cho 951 tập thể và 1.078 cá nhân.

Tại hội nghị, ông Lê Đức Vinh đã phát động toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Ông Lê Đức Vinh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của từng ngành, địa phương, đơn vị…

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 17 đơn vị dẫn đầu các khối thi đua và tặng bằng khen cho 77 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 179

Số lượt truy cập: 826379