CHÀO MỪNG 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945-19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945-02/9/2019)
Ngày 10-6, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 để góp ý Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu kết luận.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu kết luận.
Tại buổi họp, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp cho chủ đề, bố cục và nội dung từng phần trong đề cương báo cáo (đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (2015-2020); phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025). Ông Lê Thanh Quang lưu ý Ban Biên tập ở phần phương hướng nhiệm kỳ tới, trong 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, không gộp chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào chương trình xây dựng nông thôn mới, không xây dựng riêng chương trình phát triển kinh tế biển, đảo; giao Ban Biên tập tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện đề cương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp ý trước khi trình Tỉnh ủy cho ý kiến.
N.D
Theo baokhanhhoa.com.vn
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 1874742