TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ


Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Bác còn khẳng định: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng việc của ta…”. Người gọi đó là “giặc nội xâm”, là bạn đồng minh của thực dân phong kiến. Tội lỗi đó làm hại đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng và Nhà nước. Người phạm tội đó dù ở cương vị nào cũng phải đem ra xét xử theo đúng pháp luật để đề cao phép nước. Bác còn nhắc nhở chúng ta rằng: “Một đảng, ngày hôm qua là vĩ đại và anh hùng, thì ngày hôm nay không nhất định và mãi mãi là như vậy. Nếu không tiếp tục rèn luyện, khi lòng dạ không còn trong sáng nữa, không vượt qua được những yếu kém, sai lầm và thoái hóa, không ra sức rèn luyện đạo đức cách mạng…”.

Những lời dạy của Người đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và luôn nhắc nhở chúng ta. Chính vì vậy, mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc chiến chống quan tham ở Việt Nam hiện nay thu được những kết quả đáng kích lệ, đã đưa một số vụ án lớn ra xét xử như: vụ Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam; vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm; vụ án Lã Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty Tiếp thị đầu tư Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ án Trịnh Xuân Thanh và hàng loạt sai phạm ở tập đoàn dầu khí Việt Nam…thể hiện sự nghiêm minh của Đảng, Chính phủ trong việc thực thi pháp luật. Toàn Đảng đang thống nhất một ý chí, một quyết tâm chống tham nhũng nhằm mục tiêu chỉnh đốn, xây dựng, làm trong sạch bộ máy, đội ngũ của Đảng và Chính quyền. Quyết tâm của Đảng đang hiệu triệu được lòng dân trong cuộc chiến đấu này. Thì cái lưỡi không xương nhiều điều lắt léo của các ngụy dân chủ và các thế lực thù địch lại lồn lộn, hậm hực, chúng kêu gào, than khóc thảm thiết rằng cuộc chiến chống tham nhũng chẳng qua là cuộc “đấu đá” nội bộ, nhóm lợi ích mới cướp (lại) nhóm lợi ích cũ, rồi “tăng cường phòng, chống tham nhũng chỉ là chiêu trò mị dân”, “chống tham nhũng chỉ là hô khẩu hiệu”, đặc biệt chúng đưa ra quan điểm: “Đảng cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”.v.v...nhằm kích động tâm lý bất mãn của người dân trước thực trạng xã hội còn có những vấn đề chưa được giải quyết, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, phủ nhận sự nỗ lực, quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta. Một trong những âm mưu thâm độc, xảo quyệt của chúng là làm cho “nền kinh tế đất nước kiệt quệ” do tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; từ đó lấy cớ cho rằng Đảng ta không thể lãnh đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái thành công để kích động, xúi giục, lôi kéo, hỗ trợ các phần tử phản động, bất mãn trong nước và ngoài nước tăng cường các hoạt động chống phá dưới chiêu bài lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận để gây hoang mang, hoài nghi trong nhân dân, làm mất an ninh - trật tự, nhằm tác động để cán bộ, đảng viên sẽ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đất nước rơi vào khủng hoảng, mưu đồ “diễn biến hòa bình” của chúng thành công.

Để xây dựng Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, trong quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Cần nhận rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”. Một Đảng trong sạch để cho Nhân dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”./.
Nguyễn Quốc Ninh

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 64

Số lượt truy cập: 1711871