- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 16/3/2018, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tham mưu thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và các ban xây dựng Đảng tỉnh để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện trong toàn tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi và đề xuất một số vấn đề về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và một số nội dung khác. Các đại biểu dự họp cũng thống nhất đề nghị việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận trên địa bàn tỉnh được triển khai từ cấp cơ sở, cấp huyện và cấp tỉnh. Đối với cấp cơ sở và cấp huyện, nội dung tổng kết thực tiễn tập trung công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội. Đối với cấp tỉnh, chọn một số vấn đề nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực cần phải tổ chức tổng kết, nghiên cứu góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu đạt được của tỉnh nhà.

Huỳnh Phương
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 1128701