Tại tọa đàm, các đại biểu đã phân tích những vấn đề liên quan đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong Biển Đông và làm rõ nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Các đại biểu khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, những bài học kinh nghiệm gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian qua và các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện UNCLOS 1982 cũng được các đại biểu đề cập.

Các phát biểu tại tọa đàm cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển. Đồng thời, góp phần giúp người dân và bạn bè quốc tế hiểu đúng về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

NAM LONG
Theo qdnd.vn