Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lớp học; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo lớp học.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao Bằng khen tặng các học viên xuất sắc. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng 95 đồng chí học viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch học tập; đồng thời nhấn mạnh, các học viên là nguồn quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược khóa XIII, là những người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong các nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sự kỳ vọng lớn lao và sự chỉ đạo sát sao trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức lớp học. Lớp học diễn ra nghiêm túc, bảo đảm 44 nội dung chuyên đề, vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn gắn với những vấn đề căn bản, cốt lõi trong các văn kiện của đại hội đảng, nhất là Đại hội XII của Đảng; qua đó, các học viên được cập nhật kiến thức mới, củng cố nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng, nhận thức tư duy và phương pháp luận, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống cụ thể... Lớp học đã áp dụng nhất quán phương pháp giảng dạy tích cực, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu sáng tạo với ý thức chủ động, tự giáo dục của mỗi học viên theo sự gợi mở định hướng của giảng viên. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có nhiều đổi mới hiệu quả trong quản lý cũng như trong quá trình dạy và học... Trong suốt thời gian gần 3 tháng qua, các công việc của lớp học đều được hoàn thành đúng quy trình, tiến độ và có hiệu quả. Các đồng chí học viên có điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác...

TTXVN

Theo qdnd.vn