CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Chiều 10-6-2019, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05).

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Giám sát với Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh.

Đảng bộ huyện có 42 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy với 2.764 đảng viên. Để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai Chỉ thị 05 đạt kết quả, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa của cấp trên một cách nghiêm túc, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của địa phương. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu nội dung Chuyên đề năm 2018, 2019 và viết Bản đăng ký phấn đấu của hầu hết cán bộ, đảng viên đã thể hiện ý thức tự giác, nghiêm túc của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền ngày càng đi vào nề nếp, nội dung và hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú và gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác bước đầu đã có tác động tích cực trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong, phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ gần dân, trọng dân; nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của người dân, tôn trọng đồng nghiệp và cấp dưới trong cơ quan, đơn vị; ý thức trách nhiệm chăm lo đời sống Nhân dân của cán bộ, đảng viên bước đầu được nâng lên rõ rệt; nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều” dám nghĩ, dám làm, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình, ủng hộ...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng yêu cầu trong thời gian tới, Huyện ủy Vạn Ninh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, giải quyết những bức xúc của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở khắc phục những hạn chế qua việc kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ trong triển khai các công trình, dự án, công tác cán bộ, chăm lo đời sống cho người dân; Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò giám, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo các cấp; rà soát, chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân phải sát với tình hình thực tế; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thi 05 bằng nhiều hình thức, đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn Giám sát chia thành 03 tổ, tiến hành giám sát tại Đảng ủy xã Vạn Khánh, Đảng ủy xã Vạn Phước và kiểm tra Hồ sơ tại Thành ủy.

Theo Kế hoạch, ngày 11/6/2019, Đoàn Giám sát tiến hành giám sát tại Đảng ủy Trường Đại học Khánh Hòa.

H.A

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 53

Số lượt truy cập: 2069171