- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 3/3/2017, Đoàn Công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 94 tỉnh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Ban Chỉ đạo 94 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Khánh Vĩnh về tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 huyện, công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác đã nghe Ban Chỉ đạo 94 huyện báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn huyện vẫn xảy ra tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép… làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về công tác tuyên giáo: Năm 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp cấp ủy triển khai học tập, tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sơ kết 5 năm việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết lĩnh vực báo cáo viên, tuyên tuyền miệng, khoa giáo trên địa bàn huyện… Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu và chưa có sức lan tỏa; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, thị trấn không đảm bảo tiến độ, mới có 02 xã hoàn thành bản thảo, chưa có xã nào xuất bản sách; một số cấp ủy chưa quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên…


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng trong Nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức tôn giáo; xử lý dứt điểm các vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép; quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và đội ngũ giáo viên; trang bị máy móc, trang thiết bị cho Ban Chỉ đạo 94 huyện hoạt động. Ban Chỉ đạo 94 huyện cần có kế hoạch hoạt động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thường xuyên và kịp thời báo cáo các sự việc liên quan cho Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh.

Đối với nhiệm vụ công tác tuyên giáo, đồng chí Hồ Văn Mừng đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo mạnh mẽ, kiên quyết hơn việc biên soạn lịch sử cách mạng các xã, thị trấn, tổ chức họp, giao trách nhiệm cho bí thư cấp ủy cơ sở, trước mắt cần hoàn thành biên soạn lịch sử cách mạng của 5 xã Anh hùng lực lượng vũ trang, các xã còn lại có thể chỉ viết biên niên lịch sử… Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần đổi mới, chủ động hơn trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên các lĩnh vực tuyên giáo. Thời gian tới, cần tập trung tham mưu triển khai tốt Chỉ thị 05-CT/TW và các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện, trong đó rà soát, tổ chức thêm các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho công chức, viên chức, giáo viên, người lao động chưa được học; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, quan tâm bảo tồn văn hóa dân tộc và các lễ hội… Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cần nghiên cứu, chỉ đạo giáo viên đổi mới phương thức giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử và máy móc, thiết bị hỗ trợ để tăng tính hấp dẫn của mỗi giờ học. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận kiến nghị của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và sẽ nghiên cứu, triển khai trong năm 2017.

HVĐộ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 47

Số lượt truy cập: 254060