MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều ngày 08/1, tại Hội Trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban, ngành; đại điện thường trực, ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị của các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh. 

Năm 2019, bám sát sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, thường trực cấp ủy, ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai các nội dung phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo tiến độ, chất lượng. Chủ động rà soát các chỉ thị, nghị quyết đến kỳ sơ, tổng kết và kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. 

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: sinh hoạt chính trị, thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh... Nổi bật, là việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì tổ chức buổi giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” qua đó khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc và đánh giá những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người được Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu dương.

Ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương; các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2019, Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của Biển”; kết quả kinh tế - xã hội trong năm, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, công tác đối ngoại một cách thiết thực, hiệu quả và những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. 

Chất lượng hội nghị báo cáo viên ngày càng đổi mới, nội dung đảm bảo tính thời sự và có tính định hướng cao. Việc biên tập, phát hành Bản tin thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời để phục vụ sinh hoạt chi bộ; kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Ban tiếp tục phát huy tốt vai trò của Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Khánh Hòa” và Fanpage “Nha Trang ngày mới” là một kênh tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Hội thi báo cáo viên giỏi các cấp nghiêm túc, có chất lượng. 

Công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội về những vấn đề, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, chuyên sâu, hiệu quả hơn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thực hiện 01 cuộc điều tra dư luận xã hội và phối hợp với Viện nghiên cứu Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức 2 cuộc điều tra dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là trên không gian mạng được các địa phương đặc biệt quan tâm để đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội chính trị. Công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng, báo chí, văn hóa, văn nghệ tiếp tục được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả. 

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Cầu truyền hình nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, 89 năm năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và chúc Tết cán bộ, quân và dân đang sinh sống, làm việc trên huyện đảo Trường Sa; tham mưu xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 13/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư về “tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. 
 
Tại hội nghị, những ý kiến tham luận đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, những cách làm hay, mô hình tốt của công tác tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới. 


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đã đạt được cũng như tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức ngành tuyên giáo trong năm qua. Đổng thời, đề nghị toàn ngành trong năm 2020 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, toàn ngành tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động các phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và ngành Tuyên giáo trong năm 2020.

Thứ hai, tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII), các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chất lượng, hiệu quả; chủ động giúp cấp ủy kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. 

Thứ ba, tiếp tục tham mưu cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực.

Thứ tư, tham mưu và giúp cấp ủy tổ chức tốt Cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930 - 24/2/2020) và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đang công tác, sinh sống tại huyện Trường Sa với 04 điểm cầu tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Trường Sa.

Thứ năm, chủ động, nhanh nhạy trong việc nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo việc tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng nội dung và phương pháp viết, chia sẻ tin bài đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, thù địch trên mạng xã hội về các vấn đề dư luận quan tâm.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và triển khai nhiệm vụ năm 2020


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân (Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh và Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng, Đồn biên phòng Cầu Bóng, Bộ đội Biên phòng tỉnh) có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
Hải Quang
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 35

Số lượt truy cập: 2252151