- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 01-8, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng (Nghị quyết) làm việc với Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo và trao đổi trực tiếp với các đơn vị. Đoàn kiểm tra đánh giá Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội tỉnh đã xây dựng báo cáo cơ bản đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai kịp thời; tổ chức học tập, quán triệt và viết thu hoạch Nghị quyết Trung ương 4, đăng ký học tập và làm theo Bác đầy đủ, nghiêm túc. Trong đó, nổi bật là việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình “Trồng cây tiết kiệm”, “Hoa trạng nguyên”, “Hộp tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo”…của Liên hiệp Hội phụ nữ tỉnh; Đối với mặt trận các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức giám sát nhằm nắm bắt, lắng nghe, đối thoại với dân để kiến nghị các cấp chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời…

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã kết luận một số nội dung: báo cáo của các đơn vị cần bổ sung, đánh giá những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị số 05, các chuyên đề về học tập và làm theo Bác cho đoàn viên, hội viên của mình, nhất là việc đưa các chuyên đề vào sinh hoạt của chi bộ, chi hội theo định kỳ; gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết với tổ chức các phong trào của Mặt trận, đoàn thể; tiếp tục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên báo, đài của tỉnh, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị…; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện, đặc biệt là giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên thông qua kênh của đoàn viên, hội viên; xây dựng các chuẩn mực đạo đức của cán bộ ngành mình; đưa việc thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết vào phong trào bình xét thi đua của Mặt trận và đoàn thể - chính trị xã hội các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện 2 nội dung trên...

Hải Anh

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 832455