- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày 7-6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Nha Trang về việc thực hiện Chương trình hành động số 23, ngày 23-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.


Qua hơn 3 năm thực hiện, Thành ủy Nha Trang và các cấp ủy cơ sở đã tổ chức hàng chục lớp học tập, quán triệt về Chương trình hành động số 23 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng; trang bị hơn 43.000 cuốn tài liệu học tập. Phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư, đơn vị văn hóa chuyển biến theo chiều hướng chất lượng với 80.529 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 98,5%), 331 thôn, tổ văn hóa (đạt 90,68%), 364 cơ quan - đơn vị - doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư khá mạnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới... Tuy nhiên, phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi; hoạt động của các trung tâm văn hóa thể thao xã, nhà văn hóa thôn còn yếu…

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Thành ủy Nha Trang
Đoàn kiểm tra làm việc tại Thành ủy Nha Trang


Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng đề nghị Thành ủy Nha Trang cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng phong trào văn hóa ở cơ sở, nhất là về đảm bảo vệ sinh môi trường; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; việc xây dựng gia đình, thôn tổ, cơ quan văn hóa phải đi vào đúng thực chất, tránh chạy theo hình thức; quan tâm đầu tư ngân sách cho lĩnh vực văn hóa, sử dụng cơ sở vật chất văn hóa có hiệu quả…


. Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy phường Phương Sài và Phòng Văn hóa - Thông tin (TP. Nha Trang) về việc thực hiện Chương trình hành động số 23 của Tỉnh ủy.


Tại phường Phương Sài, năm 2017, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 93,2%, tăng 4,7% so với năm 2014; danh hiệu tổ văn hóa đạt 100%; người dân tham gia, phát huy tốt các giá trị văn hóa đình làng, lễ hội… Tuy nhiên, kinh phí đầu tư cho các hoạt động văn hóa cơ sở còn quá ít. Đoàn kiểm tra đề nghị địa phương quan tâm hơn nữa đến chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa; quản lý chặt các hoạt động quảng cáo rao vặt trái quy định, lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh Internet…

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại phường Phương Sài
Đoàn kiểm tra làm việc tại phường Phương Sài


Làm việc với Phòng Văn hóa - Thông tin, Đoàn kiểm tra đề nghị phòng xem xét lại tỷ lệ, chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa và thôn, tổ dân phố văn hóa; nghiên cứu mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới sao cho có hiệu quả… Được biết, toàn thành phố số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 98,5%; thôn tổ dân phố văn hóa chiếm 90,68%; đa số người dân chấp hành tốt việc không rải vàng mã trên đường đưa tang. Tuy nhiên, ý thức chấp hành lối sống văn minh của một bộ phận người dân còn kém, việc công nhận các danh hiệu văn hóa một số địa phương còn chạy theo số lượng.


M.T - MINH THIẾT


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 1128774