- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Trích phát biểu bế mạc của ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 15-3 của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình của phiên họp đề ra.

Tại phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đánh giá về các nội dung giải trình của UBND tỉnh:


Quang cảnh phiên họp

Thứ nhất: việc phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã đã thể chế hóa, quy định rõ tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, bộ máy và cơ cấu tổ chức cấp huyện. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc phân cấp quản lý nhà nước cho cấp huyện, cấp xã trên các lĩnh vực đã góp phần xóa bỏ cơ chế xin cho trong việc thực hiện thẩm quyền quản lý, tăng cường tính chủ động của các địa phương trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại hạn chế như: vẫn còn có sự chồng chéo, bất cập trong các loại hình quy hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về công tác quy hoạch thiếu thống nhất và không đồng bộ; sự chồng chéo bất cập trong quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp y tế cấp huyện, xã...; việc quy định các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của UBND, của HĐND và của chính quyền địa phương vẫn chưa được phân định cụ thể, rõ ràng dẫn đến một số bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và tập trung việc phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, cấp xã; nguồn lực, khả năng của các địa phương không đồng đều, dẫn đến khó khăn trong công tác phân cấp, ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ của cấp tỉnh cho cấp huyện, cấp xã.

Thứ hai: Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với nội dung rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được công bố tại Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 7-3-2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ do HĐND tỉnh Khánh Hòa ban hành từ tháng 7-2011 đến tháng 3-2016”.

Thứ ba: Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 21-10-2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2025.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đặc biệt ở TP. Nha Trang trong thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên các trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng thuộc hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo; việc biển hiệu bằng tiếng nước ngoài các cơ sở kinh doanh một số nơi đặt biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định về chữ viết trong quảng cáo điều đó đã tạo nên hình ảnh xấu, gây dư luận không tốt trong xã hội khi rời xa ngôn ngữ, thiếu tôn trọng tiếng nói, chữ viết và văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, các văn bản pháp quy của Trung ương trong lĩnh vực quảng cáo còn nhiều bất cập, chồng chéo giữa các ngành cùng quản lý hoạt động quảng cáo; công tác thanh tra, kiểm tra tại Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương còn thiếu, công tác phối kết hợp giữa các cấp chưa tốt; công tác phổ biến các quy định của pháp luật về quảng cáo, viết, đặt biển hiệu đôi khi chưa tiến hành thường xuyên liên tục, một số địa phương chưa quan tâm công tác quản lý hoạt động quảng cáo; quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo đặc biệt là quảng cáo bằng tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt trên tường, quảng cáo bằng xe lưu động trên đường phố chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Đặc biệt tại phiên họp này, UBND tỉnh đã tham gia giải trình việc triển khai thực hiện các chính sách tái định cư và vấn đề dân sinh khi Nhà nước thu hồi đất; Vấn đề quy hoạch nuôi trồng thủy sản và giải pháp thực hiện quy hoạch.

Tham gia phát biểu với nội dung giải trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát biểu sôi nổi nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai thực hiện chính sách tái định cư, vấn đề sinh kế khi về nơi ở mới nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các ban quản lý dự án, UBND các địa phương, các nhà đầu tư khẩn trương kiểm tra, khắc phục ngay những bất cập mà các ban HĐND tỉnh phản ánh qua video clip các khu tái định cư vừa qua.

Liên quan đến vấn đề quy hoạch nuôi trồng thủy sản: các đại biểu quan tâm đến tình trạng ô nhiễm nuôi trồng tự phát, việc ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển kinh tế thủy sản gắn liền với việc phát triển du lịch, đảm bảo môi trường, đảm bảo thực hiện nghiêm việc thực hiện quy hoạch vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh và phát huy tối đa các vùng đệm của vịnh Nha Trang.

Sắp đến, để phục vụ sự phát triển chung của tỉnh tôi đề nghị HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát ngay từ đầu việc giải phóng mặt bằng, đất tái định cư, hỗ trợ giải quyết việc làm và hạ tầng các khu tái định cư.

Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh việc tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh và đề nghị ngay sau khi kết thúc phiên họp này, UBND tỉnh cần chỉ đạo kịp thời các sở, ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc còn bất cập trong thời gian qua và có báo cáo kết quả thực hiện theo kết luận của chủ tọa phiên họp để đại biểu HĐND tỉnh, nhân dân và cử tri theo dõi giám sát; nhất là việc ổn định học tập, đi lại, khám chữa bệnh, đời sống sinh hoạt và làm ăn của người dân khi đến nơi ở mới.

------------------
(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.
Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 177

Số lượt truy cập: 826375