Nhà trường có sinh viên từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ theo học các chuyên ngành…

Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng và đánh giá cao những thành tích giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường và đề nghị Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định bảo đảm cho việc đổi mới công tác quản lý, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ, chuyên nghiệp và hiện đại; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình giảng dạy theo hướng hiện đại, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực cần thiết cho sinh viên để tăng khả năng thích ứng với xã hội và hội nhập quốc tế; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp vừa mang tầm chiến lược, lâu dài, vừa mang tính cấp bách để giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra của thực tiễn đất nước; không ngừng nâng cao và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phù hợp bảo đảm cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu đạt chất lượng cao; triển khai giải pháp đồng bộ để sớm hiện thực mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa của trường theo hướng: Học thuật, dân chủ, sáng tạo và thân thiện…

TRẦN THỦY

Theo qdnd.vn