- Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)        - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2017, Hội đồng thẩm định lịch sử đảng bộ huyện Khánh Sơn giai đoạn 1975-2010 đã tổ chức cuộc họp nhằm góp ý, thông qua đề cương chi tiết lịch sử đảng bộ huyện Khánh Sơn giai đoạn 1975-2010. Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp
Theo đó, các đồng chí thành viên trong hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiễn về bố cục, nội dung, tiêu đề từng giai đoạn của bản đề cương chi tiết. Cụ thể như: lời giới thiệu, phần mở đầu. Các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, góp ý về nội dung trong thời kỳ từ 1977 đến 1985 (giai đoạn sát nhập vào huyện Cam Ranh) và thời kỳ tái lập huyện, bước vào giai đoạn xây dựng địa phương theo đường lối đổi mới từ 1986 đến 2000.

Kết thúc cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua bản đề cương chi tiết lịch sử đảng bộ huyện Khánh Sơn giai đoạn 1975-2010. Đồng chí Nguyễn Quốc Ninh đề nghị ban biên soạn tiến hành chỉnh sửa, bổ sung những ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng thẩm định để hoàn chỉnh bản đề cương chi tiết và hoàn thành bản dự thảo cuốn lịch sử đảng bộ huyện Khánh Sơn giai đoạn 1975-2010 trong tháng 04 năm 2017 theo đúng kế hoạch đề ra.Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 31

Số lượt truy cập: 254040