MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều ngày 22/08/2017, các thành viên của Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 405-QĐ/TU, ngày 27/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành họp góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn Kiểm tra; Dự thảo Kết luận Kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy và các biên bản của Đoàn, Tổ kiểm tra. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên của Đoàn tập trung góp ý các nội dung của Dự thảo Báo cáo kết quả của Đoàn Kiểm tra, trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị được kiểm tra và tự kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4. Các thành viên dự họp trao đổi và thống nhất một số kiến nghị, đề xuất của Đoàn Kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đã chủ trì cuộc họp.

Trước đó, Đoàn Kiểm tra theo Kế hoạch đã tiến hành kiểm tra 4/16 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng ủy Trường Đại học Nha Trang, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Khánh Sơn và Thị ủy Ninh Hòa); 32 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 64 đảng viên.

Huỳnh Phương
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 26

Số lượt truy cập: 2256223