CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC, BÁC CHÁU TA PHẢI CÙNG NHAU GIỮ LẤY NƯỚC


Chiều ngày 05/10, tại Thành ủy Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban tuyên giáo quý III/2018. Dự Hội nghị có đồng chí Trần An Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Trong quý III/2018, ngành tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu và giúp cấp ủy triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; sơ kết 02 năm thực hiện 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Phối hợp tốt với ngành giáo dục và đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các huyện, thị xã, thành phố. Tích cực nắm tình hình dư luận xã hội để kịp thời tuyên truyền, định hướng các thông tin chính thống về các vấn đề dư luận quan tâm, nhất là Luật An ninh mạng, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật đặc khu)...Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo tại cơ sở và đưa ra những phương hướng trọng tâm trong quý IV năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành. Trong thời gian còn lại của năm 2018 đồng chí yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các địa phương, đơn vị tập trung cao độ triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến công tác tuyên giáo có chiều sâu và hiệu quả; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng phải gắn với thực tiễn địa phương; phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời trong công tác tham mưu, cũng như trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội và xử lý các vấn đề mới nổi gây bức xúc trong dư luận; chủ động phối hợp với các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần giữ vững “mặt trận tư tưởng” trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục phát huy vai trò của mạng xã hội như “cánh tay nối dài” của công tác tuyên truyền....
Hải Quang

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 35

Số lượt truy cập: 1525793