MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều ngày 30/7/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy (theo Quyết định số 991-QĐ/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) do đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên gắn với kỷ luật phát ngôn và công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đồng chí Đại tá Trịnh Việt Thành, Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Đảng ủy Quân sự tỉnh, và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy cùng tham dự buổi làm việc.


Đồng chí Trần Văn Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Thắng, ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và Thông tri số 11-TT/TU, ngày 26/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đảng ủy, chỉ huy cơ quan đã nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hàng tuần, hàng tháng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tổ chức thông báo thời sự cho cán bộ, chiến sỹ. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Công văn số 2540 - CV/TU, ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên; đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ hàng quý cho cán bộ cao cấp trong LLVT đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Nha Trang; chỉ đạo tổ chức tốt các hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh được Quân khu đánh giá cao, là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền miệng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, xác định đây là một kênh thông tin quan trọng của Đảng, đồng thời, là một trong những vũ khí sắc bén, kịp thời đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động. Xác định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên của đơn vị mình. Tổ chức Tốt Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019 theo Kế hoạch của Tỉnh ủy. Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Quân sự tỉnh.
HT
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 100

Số lượt truy cập: 2324346