MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 30/7/2019, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1). Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công đoàn, cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) gồm 06 cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trong Khối đã nỗ lực thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; hướng dẫn, kiểm tra việc tuyên truyền kết quả các Hội nghị của Trung ương, của Tỉnh ủy, các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; tham mưu sơ, tổng kết và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đôn đốc việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định;...

Việc thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục đi vào nề nếp, từng bước có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình tiên tiến là cán bộ, công chức của đơn vị; thực hiện tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ; tổ chức tốt các hoạt động như hội trại, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hội thi,... hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Cán bộ, công chức, người lao động trong Khối luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung; 100% cán bộ, công chức, người lao động đã đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết không vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, từ 01/01/2019, các đơn vị thực hiện theo mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung nên hoạt động phối hợp còn một số khó khăn; cán bộ phụ trách công tác thi đua đều kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên có lúc ảnh hưởng đến tiến độ hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng.


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới phương pháp làm việc, triển khai hiệu quả phong trào thi đua, yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Trong đó, tập trung tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, hướng đến đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền về các mô hình, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức… Các hoạt động của Khối và các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2019 cần thiết thực, hiệu quả, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; phối hợp tổ chức tốt hoạt động Hội thao truyền thống Khối Đảng năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, yêu nước năm 2018.
Lâm An
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 23707

Số lượt truy cập: 2237758