CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 - 24/02/2020)
 
Chiều 17-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định số 208 ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ông Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại Khánh Hòa, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Ban Bí thư đánh giá, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 185 ngày 3-9-2008, hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí kinh phí hoạt động của trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở…
Ban Bí thư yêu cầu, trong thời gian tới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện đối với tổ chức và hoạt động của trung tâm; kiện toàn tổ chức và hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện; đổi mới cơ chế hoạt động và chuẩn hóa trung tâm chính trị cấp huyện; rà soát, đánh giá các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác tại trung tâm, kịp thời bổ sung kiến thức mới; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm theo hướng gắn với thực tiễn, thực hành, giải đáp những vấn đề đặt ra ở cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học…
Được biết, cả nước có 709 trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Bình quân mỗi năm, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong cả nước mở 76.472 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 4.206.996 lượt học viên; 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị.
N.D
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 59

Số lượt truy cập: 2336413