- Dù ai đi ngược về xui  Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba    - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 14-3, các ông: Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Tại Khánh Hòa, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở quy mô quốc gia lần đầu tiên được Bộ Nội vụ, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện từ năm 2015. 6 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan mật thiết đến đời sống người dân đã được chọn để triển khai SIPAS 2015 gồm: cấp giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà ở; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh và chứng thực. Phiếu khảo sát được phát đến hơn 15.000 người của 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 7 tỉnh đại diện cho 7 vùng trong cả nước. Kết quả cho thấy, chỉ số hài lòng nằm trong khoảng 73 - 90%; thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt tỷ lệ hài lòng thấp nhất và thủ tục cấp giấy đăng ký kết hôn đạt tỷ lệ hài lòng cao nhất; 3 TTHC giải quyết ở cấp huyện (cấp giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà ở) có mức độ hài lòng thấp hơn 3 TTHC giải quyết ở cấp xã (cấp giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh và chứng thực).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở đề án được phê duyệt, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở quy mô quốc gia, bộ, ngành, địa phương; quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí triển khai thực hiện việc đo lường; làm tốt công tác tuyên truyền; sử dụng hiệu quả kết quả đo lường, có các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức; gắn kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với chỉ số cải cách hành chính của bộ, ngành, địa phương; lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức làm thước đo kết quả thực thi công vụ.

Theo baokhanhhoa.com.vn


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 103

Số lượt truy cập: 725302