MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều 7-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác tiếp công dân; đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm, không để phát sinh điểm nóng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí; chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Tuy nhiên, số vụ cháy vẫn tăng; nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN chưa chuyên sâu.

Ông Nguyễn Tấn Tuân kết luận, năm 2019, các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị cần nhận thức rõ hơn về công tác nội chính, PCTN, thực hành tiết kiệm; chú ý từ khâu phòng, chống lãng phí; cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chăm lo cho đời sống nhân dân; chú ý luân chuyển một số vị trí của cán bộ để phòng ngừa tham nhũng. Công an tỉnh đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, chú ý tội phạm cướp giật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho du khách. Các cơ quan tiến hành tố tụng cần phối hợp tốt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, khẩn trương giải quyết các vụ án tham nhũng. Mặt trận và các đoàn thể chính trị tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, phát huy vai trò của nhân dân trong các cuộc tiếp xúc cử tri; Công đoàn làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, đoàn viên công đoàn; Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động phát huy vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các vấn đề nội chính…


N.V

Theo dangcongsan.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 67

Số lượt truy cập: 2251204