MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 08/5/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5/2019, có 449 điểm cầu trên cả nước, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, ngoài điểm cầu chính của tỉnh, còn có 8 điểm cầu được tổ chức tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh với số lượng tham dự gần 1.500 đại biểu.

Hội nghị đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo thông tin chuyên đề “Ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người”. GS.TS Hoàng Chí Bảo cho biết: Thời gian càng lùi xa, những tư tưởng cao quý của Bác trong Di chúc càng trở nên sáng rõ không chỉ đối với đồng bào trong nước, mà còn trong lòng bạn bè quốc tế. Di chúc của Người là Quốc bảo, đồng thời là một đóng góp của văn hóa Việt Nam đương đại vào kho tàng văn hóa chung của nhân loại. Trong Di chúc của Người có tư tưởng về chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng về Đảng cầm quyền, có tư tưởng về thực hành dân chủ, có tư tưởng về quản lý xã hội và lấy an sinh của dân làm gốc, chăm lo đời sống Nhân dân… Chỉ một nghìn từ nhưng phản ánh đề cập tất cả vấn đề lớn của cách mạng Việt Nam trong hiện tại, trong tương lai và với niềm tin lạc quan về chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, để xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp hơn… Đó là những tư tưởng lớn trong Di chúc của Bác.

GS.TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh: 50 năm qua, việc thực hiện Di chúc của Bác đã trở thành một việc làm thiêng liêng, đó chính là thực hiện 5 lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9/9/1969. Suốt 50 năm qua, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng ta đã làm hết sức mình để xứng đáng với Bác. Đại hội XII của Đảng bổ sung thêm vào lý luận xây dựng Đảng một điều rất căn bản, không chỉ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn phải xây dựng Đảng về đạo đức, đưa văn hóa vào trong chính trị, kinh tế, vào trong Đảng, trong Nhà nước và trong hệ thống chính trị.

Trước đó, hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin “Những điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2019 - 2020”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tiếp thu thông tin truyền đạt tại hội nghị tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời tuyên tuyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2019; về nội dung Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ hai, trong đó nhấn mạnh và khẳng định sự tham dự của Việt Nam tại Diễn đàn lần này thể hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở nguyên tắc hợp tác hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; tuyên truyền việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), gắn với tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019)…

TT
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 58

Số lượt truy cập: 2322586