- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 12/7/2017, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chỉ thị 05).


Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Tỉnh ủy viên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh; giám đốc các ban quản lý dự án trực thuộc UBND tỉnh; đại diện Thường trực cấp ủy và ban tuyên giáo, ban dân vận các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị, thành phố và các cơ quan báo chí.

Tại Hội nghị đại biểu đã được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ từ nay đến năm 2020. Các đại biểu đã thảo luận về tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, đề xuất, kiến nghị, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Đây là Chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, chính quyền và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”, để việc triển khai các dự án đạt hiệu quả, hướng tới đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05, cho cán bộ, đảng viên. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tuyên truyền khi triển khai các dự án trọng điểm. Trước khi triển khai các dự án phải yêu cầu các chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình trong việc đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, tổ chức tái định cư tại chỗ cho người dân khi bị thu hồi đất; Giao Sở Kế hoạch - Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc cung cấp thông tin các dự án sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; các sở, ban, ngành, địa phương công khai đầy đủ các thông tin liên quan đến quá trình triển khai dự án. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cho các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nắm vững các bước tiến hành, các biện pháp thực hiện công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng triển khai thực hiện dự án. Thành lập tổ giúp việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác vận động quần chúng khi triển khai thực hiện dự án. Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin để tuyên truyền kịp thời, chính xác theo đúng định hướng, chủ trương của tỉnh.
Tấn Thanh

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 93

Số lượt truy cập: 832444