MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 16/01/2019 tại thành phố Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo Khánh Hòa năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 120 đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ban tuyên giáo, ban tuyên huấn, phòng công tác chính trị của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.


 Quang cảnh Hội nghị
Năm 2018, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất được cấp ủy giao. Trong đó nổi bật là việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,8 (khóa XII) bằng hình thức trực tuyến. Mỗi hội nghị có gần 4.000 lượt cán bộ, đảng viên ở các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy được tiếp thu trực tiếp tinh thần Nghị quyết từ các báo cáo viên Trung ương; tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); làm tốt việc cổ vũ, động viên tinh thần thi đua yêu nước, phát hiện và tham mưu chỉ đạo nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tuyên giáo các cấp đã đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn, tạo chuyển biến rõ nét trong tham mưu cho cấp ủy và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, báo chí, văn hóa – văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, thông tin đối ngoại... góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh Hội nghị
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công Tọa đàm kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Nha Trang - Khánh Hòa; Cầu Truyền hình kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, chúc Tết Mậu Tuất 2018 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang sinh sống và làm việc ở Trường Sa với 4 điểm cầu tại Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa và Trường Sa; biên soạn và phát hành 02 tài liệu tuyên truyền về các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu sơ kết, tổng kết và triển khai 08 chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực của công tác tuyên giáo; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời đề xuất cho cấp ủy các giải pháp xử lý tình huống, vụ việc phức tạp phát sinh... Qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của tỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương biểu dương những kết quả đạt được của ban tuyên giáo các cấp. Đồng chí đề nghị: năm 2019 là 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, ban tuyên giáo các cấp cần chủ động, sáng tạo hơn trong tham mưu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, cần nghiên cứu triển khai các hoạt động thật sự ý nghĩa và thiết thực với đời sống nhân dân; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo nhằm ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải coi công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng yêu cầu, mỗi cán bộ tuyên giáo phải nhanh, nhạy, sắc bén và bản lĩnh, phải gương mẫu và chịu khó nghiên cứu để làm tốt việc phát hiện vấn đề, dự báo tình hình để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh trong đời sống xã hội.


Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XĐồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 05 cá có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2018; UBND tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 26 đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành Tuyên giáo của Đảng.
Hồng Vân
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 92

Số lượt truy cập: 2251054