CHÀO MỪNG 74 NĂM NGÀY NHA TRANG - KHÁNH HOÀ KHÁNG CHIẾN (23/10/1945-23/10/2019)
Ngày 2/4/1975 Nha Trang – Khánh Hoà được giải phóng, ghi dấu một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử Việt Nam nói chung và Nha Trang – Khánh Hoà nói riêng. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta. Đất nước hoàn toàn độc lập, giang sơn thu về một mối, cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ và Nhân dân Nha Trang bắt tay vào công việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống cho Nhân dân, trong đó nhiệm vụ cần kíp trước mắt là giải quyết tốt vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, học tập, chữa bệnh của Nhân dân, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, đồng thời truy quét, trấn áp các phần tử tội phạm và các tổ chức phản động.
Nhìn lại chặng đường 10 năm sau ngày đất nước thống nhất, không phải là dài nhưng cũng đủ để cho chúng ta hiểu được rằng, đây là thời kỳ đầy khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân thành phố Nha Trang. Từ một đô thị phụ thuộc viện trợ bên ngoài, kinh tế nghèo nàn, cơ sở vất chất hầu như không có gì. Nhưng với tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ và Nhân dân Nha Trang đã từng bước vượt qua những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu tập trung giải quyết những hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh và tàn dư của chủ nghĩa thực dân mới, củng cố chính quyền cách mạng, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân; khôi phục và đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời truy quét, trấn áp các phần tử tội phạm và các tổ chức phản động. Chính vì vậy, quân và dân Nha Trang đã đạt được những thành tựu to lớn, sâu sắc và toàn diện. Thành phố có nhiều cố gắng trong việc tổ chức lại sản xuất, phân bổ lại lai động, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, xây dựng một số cơ sở vật chất kỹ thuật về kinh tế và phúc lợi xã hội. Quy mô nền kinh tế của thành phố tăng gấp 2,5 lần so với năm 1976; các ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận tải, du lịch tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Dấu ấn đậm nét trong thời kỳ này là tìm tòi sáng tạo và xác định được cơ cấu kinh tế và tiềm năng thế mạnh của thành phố đó là Công nghiệp, Nông, lâm, ngư nghiệp và dịch vụ, tiềm năng thế mạnh của thành phố là du lịch. Đã xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới trên lĩnh vực kinh tế như: Xí nghiệp dây khoá kéo, Xí nghiệp điện tử TQT, nhà máy ốc vít Nha Trang, Hợp tác xã cơ khí ô tô Nhân lực, Xí nghiệp may xuất khẩu, Hợp tác xã thêu Hải Trang, mây tre lá Tân Lập, dày da Sao Việt, Hợp tác xã đinh Thống Nhất, nhà máy dệt Nha Trang… Đây là những thành quả ban đầu tạo nền móng, tiền đề cho giai đoạn kế tiếp phát triển.


Kỷ niệm 10 năm giải phóng Nha Trang, Thủ Tướng Phạm Văn Đồng về thăm và làm việc với Đảng bộ, Thủ Tướng rất vui mừng và biểu dương những thành tích của chặng đường 10 năm đầu xây dựng XHCN mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Nha Trang đạt được, góp phần xứng đáng cùng với Đảng bộ tỉnh giải quyết tốt vấn đề ăn, ở đi lại, học hành, chữa bệnh của nhân dân, kinh tế, xã hội của thành phố từng bước ổn định, cơ sở vật chất, kỹ thuật được tăng cường đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có những biến đổi quan trọng. Thủ Tướng căn dặn Đảng bộ và nhân dân Nha Trang phải đẩy mạnh truyền thống đoàn kết nhất trí, năng động sáng tạo, phải thực hiện đúng quan điểm quần chúng của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Phấn đấu xây dựng Nha Trang - Khánh Hoà trở thành thành phố giầu mạnh bậc nhất của cả nước./.

THU HƯƠNG
Ban tuyên giáo Nha Trang
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 125

Số lượt truy cập: 2001123