MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Đây là một trong những mục tiêu tại kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa của UBND tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, ngoài mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, bình quân mỗi địa phương (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh) có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kế hoạch còn đề ra một số nội dụng trọng tâm khác như: Hoàn thiện các hệ thống công trình thủy lợi, đảm bảo từ 85% trở lên diện tích đất nông nghiệp được chủ động nước tưới tiêu; có ít nhất 1 hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả và được nhân rộng; thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực của xã đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm gắn với định hướng phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt từ 65% trở lên (riêng đối với nhóm xã miền núi, đặc biệt khó khăn tỷ lệ đạt từ 40% trở lên); đảm bảo từ 50% trở lên số thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” liên tục từ 5 năm trở lên; xung quanh khu xử lý rác thải tập trung của xã phải được trồng nhiều lớp hàng rào cây xanh phù hợp…

Được biết, tính đến ngày 17-4-2019, tỉnh Khánh Hòa chưa có địa phương nào đạt chuẩn NTM nâng cao. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn tỉnh là 13,4 tiêu chí/xã. Cụ thể: 42 xã đạt 19 tiêu chí (tỷ lệ 44,7%), 4 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí (tỷ lệ 4,3%), 21 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí (tỷ lệ 22,3%), 27 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí (tỷ lệ 28,7%).

Tin và ảnh: LÊ XƯA

Theo khanhhoa.gov.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 54

Số lượt truy cập: 2180131