- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh








Mục tiêu của lớp học là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội được ghi trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực đó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước.


Ngày 8/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác khoa học và công nghệ, môi trường, công tác tri thức; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; y tế và các vấn đề xã hội cho đội ngũ cán bộ chuyên trách Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 350 học viên thuộc Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức nhấn mạnh, lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội được Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, coi là quốc sách hàng đầu. Thời gian qua, hoạt động trong lĩnh vực này có những phát triển đáng khích lệ. Tuy nhiên, cũng xuất hiện những yếu kém, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm, cần khắc phục kịp thời để góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Mục tiêu của lớp học là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ tuyên giáo về những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế và và các vấn đề xã hội được ghi trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung vào các lĩnh vực đó để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước.

Đồng chí Bùi Thế Đức đề nghị các học viên tận dụng thời gian, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và tự do tư tưởng trong nghiên cứu, tích cực thảo luận, trao đổi ý kiến để việc học tập mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Bùi Thế Đức cũng bày tỏ hy vọng, thông qua lớp bồi dưỡng này, nhận thức chuyên môn, kỹ năng công tác của các đồng chí học viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công tác thực tiễn trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe các chuyên đề chuyên sâu: Tham mưu định hướng công tác khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường; Những vấn đề đặt ra sau 3,5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Công tác tham mưu về lĩnh vực y tế, dân số - Một sso vấn đề đặt ra để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Cuộc các mạng Công nghiệp lần thứ tư: một số đặc trưng, tácđộng và hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Học viên trao đổi với báo cáo viên tại lớp học

Ban Tổ chức lớp học cho biết, theo yêu cầu của Lãnh đạo ban Tuyên giáo Trung ương, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo được đổi mới theo tinh thần đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo. Ban Tổ chức lớp học đã chủ động nghiên cứu, rút kinh nghiệm, áp dụng đổi mới trong thực tế tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thời gian qua. Các chuyên đề được xây dựng theo bao gồm: phần lý luận, kiến thức kỹ năng, giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện; thực hành kỹ năng, giải đáp hai chiều giữa học viên và báo cáo viên.
Theo chương trình, lớp học sẽ kéo dài đến hết ngày 9/8.

Theo tuyengiao.vn













Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 832433