CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Ngày 25/9/2018, tại thành phố Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá toàn diện quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 26, ngày 05/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại, yếu kém; đề ra các giải pháp chỉ đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian đến. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng 87 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (nguồn Báo Khánh Hòa)
Đến dự và chủ trì Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo cơ quan Ủy ban mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Trường Sa và đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng; các tác giả đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 87 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05. Báo cáo nêu rõ những kết quả dạt được trong 02 năm thực hiện, những mặt hạn chế, tồn tại đồng thời đề ra những nhiệm vụ trong thời gian đến.

Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05
Kết quả nổi bật trong 2 năm thực hiện của các đơn vị, địa phương tập trung công tác học tập, quán triệt các chuyên đề, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị; tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi chiếu phim, tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên cổng - trang thông tin điện tử và trên mạng xã hội ...); tích cực tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với 2 huyện miền núi (Khánh Sơn và Khánh Vĩnh), ngoài các hình thức tuyên truyền trên, còn tuyên truyền bằng hai thứ tiếng Kinh và Raglay trên hệ thống đài truyền thanh huyện và cơ sở; tuyên truyền miệng thông qua các già làng, người có uy tín trong cộng động đồng bào dân tộc thiểu số; nhiều báo cáo viên của huyện sử dụng thành thạo hai thứ tiếng để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền có hiệu quả nội dung hoạt động Chỉ thị 05. Các cấp ủy cấp trên đã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trong các kỳ sinh hoạt chi bộ quan tâm việc kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Hầu hết chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đều bổ sung các nội dung mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05... Đặc biệt, sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, đa số các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo được nhiều chuyển biến tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngày càng được nâng lên; phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được đổi mới, theo hướng sâu sát hơn với công việc và tình hình ở cơ sở; Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nhiều địa phương đã đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu để cấp dưới và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân làm theo.

Báo cáo nêu rõ, trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị, địa phương đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, như Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/12/2016 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1027-CV/TU, ngày 31/3/2017 về việc gợi ý một số nội dung trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó đã giao cho các cấp ủy, địa phương, đơn vị thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 12, trong đó chú trọng, ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp thiết liên quan đến đời sống dân sinh, sớm khôi phục sản suất, kinh doanh, ổn định cuộc sống người dân sau bão; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp làm việc với phương châm “tỉnh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”; trong công tác cải cách hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiên quyết thay thế người đứng đầu, điều chuyển công tác đối với lãnh đạo các sở, ngành có ba năm liên tục xếp loại trung bình về cải cách hành chính (năm 2017 có 2 đơn vị là Sở Ngoại vụ và Ban Dân tộc tỉnh). Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là công tác giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị, các sở, ban ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực như cải cách hành chính; nâng cao chỉ số cạnh tranh; quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất; tập trung chỉ đạo dứt điểm một số vấn đề về công tác bồi thường, tái định cư tại dự án Hầm đường bộ Đèo Cả (Vạn Ninh); vấn đề xử lý rác thải, chất thải tại Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và bãi rác Hòn Rọ (Ninh Hòa); vấn đề trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tái định cư cho các hộ dân; vấn đề chặt phá rừng trái phép (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn); việc khai thác cát trái phép (Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa)... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện; giám sát việc trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri trước các kỳ họp HĐND... Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng... Một số cách làm hay khác như Vạn Ninh ban hành cẩm nang 05 nội dung phấn đấu, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (xã Vạn Bình); “Nụ cười từ trái tim”, “tích cực rèn luyện y đức, tinh luyện y thuật” (Trạm Y tế thị trấn Vạn Giã); mô hình “Đảng viên gắn bó với hộ gia đình quần chúng nhân dân nơi cư trú” (xã Vạn Hưng); Khánh Vĩnh với mô hình “Nụ cười tiếp dân” trong cải cách hành chính (xã Khánh Đông,); Cam Lâm: mô hình “Con đường từ sức dân”, mô hình “Ánh sáng nông thôn mới” (xã Suối Cát,); Cam Ranh: mô hình 3 tốt “Tốt trong giải quyết hồ sơ một cửa; tốt trong thực hiện quy chế dân chủ, phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn; tốt trong nhiệm vụ được giao”; mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cho người dân đảo Bình Hưng (xã Cam Bình,); Công an Phòng cháy, chữa cháy: mô hình "Nhà tôi có bình chữa cháy”, "Trường học an toàn PCCC”, "Chúng em là chiến sĩ PCCC”, “Trại hè phòng cháy, chữa cháy”; Công an tỉnh: hòm thư góp ý, hộp thư tố giác tội phạm; trang facebook ”Cảnh sát hình sự”; hội nghị, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, “Công an lắng nghe ý kiến doanh nghiệp”...

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu một số hạn chế, khuyết điểm như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy còn bị động, lúng túng, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Việc tổ chức học tập các chuyên đề và nghị quyết chưa thực hiện nghiêm theo Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Việc đăng ký học tập và làm theo phong cách của Bác tại nhiều địa phương, đơn vị còn lúng túng. Bản đăng ký học tập và làm theo Bác của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ công tác; vẫn còn tình trạng sao chép nội dung đăng ký, ít có tính sáng tạo trong cách làm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện còn hình thức, chưa sâu sắc, có biểu hiện chủ quan, muốn làm nhanh, làm lướt, qua loa, đại khái, không bảo đảm yêu cầu... chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ một số nơi còn hạn chế, chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Trong thời gian đến, báo cáo nêu phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như các cấp ủy, địa phương, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong báo cáo; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng phải gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trong đó, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại, những vẫn đề mà người dân phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết; chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp bằng những hành động thiết thực, cụ thể trong tự phê bình và tự phê; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua, khen thưởng trong các khối thi đua trên địa bàn tỉnh...; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo.

 Đồng chí Phan Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND
tỉnh thay mặt Đảng đoàn HĐND tỉnh trình bày tham luận
Tại hội nghị, các đại biểu nghe các tham luận của tập thể và cá nhân có mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân (Đảng đoàn HĐND tỉnh); Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh (Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh); Một số giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phong trào thi đua lao động, sản xuất (Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa); Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhân rộng mô hình trồng bưởi da xanh cho người dân địa phương (UBND xã Khánh Đông, Khánh Vĩnh)


Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thay mặt Ban Cán sự Đảng, trình bày tham luận

Tại Hội nghị, Ban tổ chức tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 37 tập thể và 50 cá nhân theo Quyết định số 2715/QĐ-UBND, ngày 12/9/2018 đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao hoa và bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phan Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáo Trung ương lên trao hoa và bằng khen cho 02 tác giả có tác phẩm thơ đạt giải. Đó là, tác phẩm “Con về thăm Bác mùa Thu” của tác giả Giang Nam đạt giải C; tác phẩm “Con về thăm lán Nà Nưa” của tác giả Thu Khánh đạt giải khuyến khích.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, chụp hình lưu niệm với 2 tác giả đạt giải. (nguồn Báo Khánh Hòa)
Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị triển khai thực tốt những nhiệm vụ trong thời gian đến: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ; hàng năm, lựa chọn những vấn đề quan trọng, những việc làm nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; từng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với từng việc làm thiết thực, hiệu quả; phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện, chú ý xây dựng kế hoạch gương mẫu, tự giác thực hiện có thực chất; chú trọng đi vào những việc làm thật cụ thể, thiết thực gắn với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu; không chỉ dừng lại ở việc tuyên dương, khen thưởng mà phải tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm chính, gần dân, hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân. Đồng chí cũng nêu quyết tâm và tự giác của toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần đưa quê hương Khánh Hòa phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững.


Huỳnh Phương

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1649559