MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 21/01/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, các tạp chí của tỉnh; Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đoàn Minh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo
Năm 2018, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh khá sôi nổi. Trong đó, các cơ quan quan báo chí của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh; thường xuyên và kịp thời thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh, quốc phòng của tỉnh; tuyên tuyền về gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến... Các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời, đầy đủ diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong tỉnh, trong nước, tình hình quốc tế; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng, giám sát, phản biện xã hội, góp phần phản ánh góc nhìn của đông đảo tầng lớp Nhân dân đối với nhiều vấn đề trong xã hội; cổ vũ các phòng trào thi đua lao động, sản xuất; đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái của các đối tượng thù địch... góp phần vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa đến với du khách trong nước và thế giới.


Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận phần tham luận và thảo luận của đại biểu

Kết luận phần tham luận và thảo luận của đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: các cơ quan báo chí cần bám sát thực tiễn để phản ánh chính xác, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội; tiếp tục phát hiện, tôn vinh những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; nâng cao chất lượng tin bài và làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, thù địch... Đồng chí ghi nhận ý kiến của các đại biểu về đề xuất các hình thức khen thưởng đối với phóng viên báo chí; đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện tốt hơn việc cung cấp thông tin cho báo chí...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác báo chí năm 2018. Đồng thời đề nghị: tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong đó các cơ quan của tỉnh phải xây dựng ý thức “tôn trọng phóng viên, cơ quan báo chí”; đồng thời cơ quan báo chí, phóng viên cần xây dựng ý thức “tôn trọng bạn đọc”; mỗi nhà báo phải đúng mực cả trong bài viết, tư cách và tác phong; đồng hành cùng với tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực báo chí. Các cơ quan chức năng của tỉnh cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, tạo điều kiện cho phóng viên báo chí tác nghiệp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban…

Lâm An
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 80

Số lượt truy cập: 2250992