MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Chiều ngày 26/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban và cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, bước đầu thực hiện theo mô hình tổ chức mới còn nhiều khó khăn, nhưng với chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban, cấp ủy và sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể cán bộ, công chức, nhìn chung, Ban đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, như: Tham mưu tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 89 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; tham mưu triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ban hành các văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham mưu Kế hoạch và chủ trì, phối hợp giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại một số địa phương, đơn vị... Là cơ quan chuyên môn trên lĩnh vực tuyên giáo, Ban đã chủ động làm tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và đất nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội; theo dõi, chỉ đạo, định hướng công tác khoa giáo, văn hóa -văn nghệ, báo chí, lịch sử Đảng, công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa...Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Với vai trò là Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1), Ban đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Khối và Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức thành công Hội trại nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cán bộ, công chức, người lao động của Khối, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2019, cán bộ, công chức của Ban tiếp tục chủ động, sáng tạo, tham mưu triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu, như: Tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tổ chức Tọa đàm “Bác Hồ với công tác tuyên giáo” và ra mắt sách “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa - 70 năm xây dựng và trưởng thành” (1949 - 2019). Tiếp tục duy trì việc định hướng tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, mô hình hay về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Hội thao truyền thống Khối Đảng năm 2019. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, bám sát Chương trình công tác năm 2019 để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, các hoạt động của Khối và Công đoàn cấp trên tổ chức.


Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu


Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua và 02 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lâm An
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 54

Số lượt truy cập: 2322497