CHÀO MỪNG 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2019)


Ngày 2-10, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý III/2018.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo.


Quý III, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Mặt trận và các đoàn thể căn cứ hướng dẫn của cấp trên hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; quan tâm giáo dục hội viên, đoàn viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án sắp xếp các hội đặc thù để báo cáo Tỉnh ủy. Mặt trận nghiên cứu hướng Văn phòng phục vụ chung Mặt trận và các đoàn thể; có sự đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Ông thống nhất kiến nghị tổ chức đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện nông dân, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh; về kiến nghị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp nên khai thác nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội…


N.D

Theo baokhanhhoa.com.vn


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 32

Số lượt truy cập: 1649522