TỔ QUỐC ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ


Chiều ngày 23/01/2019, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy Khánh Hòa (Khối 1) đã tổ chức Hội nghị trù bị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Văn Ngọc Sen, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, BCH Công đoàn và cán bộ phụ trách công tác thi đua của 06 đơn vị trong Khối. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. 


Quang cảnh Hội nghị
Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) gồm 06 cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Trưởng Khối), Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy với tổng cộng 30 phòng chuyên môn trực thuộc các cơ quan, 147 cán bộ, công chức và người lao động. Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã chủ động triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TU, ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn phong trào thi đua với việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Bên cạnh việc thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, một số đơn vị trong Khối đã có nhiều cách triển khai phong trào thi đua sáng tạo như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Người cán bộ Tuyên giáo với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội thi thuyết trình “Nếu tôi là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy”; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đấu dẫn đầu Cụm, Khối thi đua... 

Kết quả năm 2018, 100% (6/6) đơn vị trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở của Khối đạt trong sạch, vững mạnh; 100% công đoàn cơ sở vững mạnh. Toàn Khối đã biểu dương, khen thưởng đã biểu dương, khen thưởng 30 tập thể “lao động tiên tiến”, trong đó có 08 tập thể “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 147 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 19 chiến sỹ thi đua cơ sở. Ba đơn vị có điểm thi đua cao nhất lần lượt là: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối Thi đua năm 2019 cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao tài liệu của Khối Thi đua cho đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Từ kết quả chấm điểm thi đua năm 2018, các đơn vị trong khối đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tặng Bằng khen cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. 
Hồng Vân

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 83

Số lượt truy cập: 1712008