- Chúc mừng năm mới 2019   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Vừa qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã sơ kết 05 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) ở đơn vị giai đoạn mới” (2013 – 2018). Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác giáo dục chính trị ở đơn vị đã có đạt nhiều kết quả tốt.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở đơn vị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy các đơn vị luôn xác định: công tác GDCT là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân trong khu vực biên giới biển, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định mục tiêu, ý chí chiến đấu, tinh thần khắc phục khó khăn; giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống dân tộc, cổ vũ và động viên cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; đồng thời đấu tranh làm thất bại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đơn vị; sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về triển khai thực hiện Đề án đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xây dựng nghị quyết, kế hoạch cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị. Hàng năm Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Đề án với Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên, các tổ chức quần chúng trong tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc. Trong năm 2013, 2015, 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức thành công 03 Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị trong toàn đơn vị. Hội thi là dịp nâng cao trình độ, khả năng sư phạm cho cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác GDCT ở các đơn vị; nhiều đồng chí đạt kết quả cao trong Hội thi, được cử tham gia Hội thi cấp Bộ Tư lệnh và được Bộ Tư lệnh công nhận Báo cáo viên, Cán bộ giảng dạy giỏi.


Một tiết dự thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi tại Hội thi năm 2017

Trong thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, chương trình, phương pháp GDCT: việc biên soạn tài liệu được triển khai có nhiều chuyển biến tích cực; tài liệu được cấp phát đầy đủ, kịp thời; biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng, nội dung tài liệu thường xuyên được bổ sung tình hình chính trị, kinh tế, xã hội địa phương; tình hình trên biển, địa bàn, nhân dân… Về phương pháp GDCT, đã có nhiều đổi mới, đa dạng; phong phú. Trên cơ sở quy định về các hình thức GDCT như tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề, thông báo chính trị, thời sự, ngày chính trị văn hóa, tinh thần …, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị ở các đơn vị đã kết hợp nhiều phương pháp GDCT như: kết hợp giảng dạy lý thuyết với tranh, ảnh, bảng biểu; kết hợp giữa giới thiệu nội dung với việc thảo luận, tọa đàm để tăng trao đổi, đối thoại giữa người dạy và người học; kết hợp giữa giảng dạy trên hội trường với tham quan nhà truyền thống. 100% các đơn vị kết hợp giáo dục truyền thống với các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, công tác chính sách hậu phương quân đội với phương châm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, để người học nắm vững kiến thức được học, vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị đã kết hợp giữa giáo dục chính trị với việc quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của lực lượng, ngành, địa phương một cách hiệu quả, như thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Việc trình chiếu Powerpoin được nhiều đơn vị, cán bộ giảng dạy áp dụng, mang lại hiệu quả cao.


Phần dự thi tuyên truyền viên về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ BĐBP tại Hội thi năm 2017
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị thông qua tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng, phương pháp giáo dục cho đội ngũ cán bộ chính trị và cán bộ giảng dạy chính trị đồng thời quan tâm đầu tư vật chất, trang bị, phương tiện cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện các hoạt động văn hóa tinh thần và giáo dục chính trị theo quy định. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm công tác quản lý, đánh giá kết quả công tác GDCT trong toàn tỉnh để làm cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, bình xét thi đua hằng năm.

Trong những năm đến, lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án với các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về đổi mới công tác GDCT tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đối với cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; kết hợp thực hiện Đề án với thực hiện nhiệm vụ GDCT hàng năm. Trong GDCT, tiếp tục chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp theo hướng sát thực và hiệu quả đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện nhất là các đơn vị ở xa, còn nhiều khó khăn; chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng và quan tâm, khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huỳnh Phương
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 68

Số lượt truy cập: 1397372