- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)   - Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tham dự kỳ họp có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các vị trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng đại diện cử tri trong tỉnh.


Quang cảnh kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp gồm ông Nguyễn Tấn Tuân và các ông: Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, thông báo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến các vấn đề quan trọng như: quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017; quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Kỳ họp cũng sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn các thành viên UBND tỉnh về những vấn đề nóng được cử tri quan tâm…

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu khai mạc


Ông Lê Xuân Thân báo cáo hoạt động HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017


Các đại biểu tham dự khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà phục hồi; kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển; thương mại, dịch vụ có tín hiệu tăng trưởng cao; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa… được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, vì vậy ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm để thảo luận, đóng góp ý kiến qua đó đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, cử tri trong tỉnh.

Trong phiên làm việc sáng nay, ông Lê Xuân Thân đã đại diện Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, về công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp thường kỳ theo luật định; tổ chức các cuộc để thảo luận, cho ý kiến liên quan đến các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp…

Về công tác giám sát, Thường trực và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải các nhà máy, các khu, cụm công nghiệp, các khu chăn nuôi; tình hình thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Về hoạt động chất vấn giữa 2 kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 3, với 3 nhóm vấn đề được cử tri dành nhiều sự quan tâm gồm: nhóm vấn đề chính sách tái định cư, nhóm vấn đề quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, nhóm vấn đề về hoạt động quảng cáo. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền.

Trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tập trung cho công tác tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI, xây dựng kế hoạch và tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng. Trong công tác giám sát, tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; tiến hành giám sát chuyên đề Hiệu quả việc bóc tách đất của nông, lâm trường giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất; việc thực hiện chính sách giao khoán đất, khoán bảo vệ rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững gắn với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020…


Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, ông Trần Sơn Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đại diện UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, ước tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, ước 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu tăng khá so với cùng kỳ năm trước như: GRDP ước tăng 7,24%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 15,3%, doanh thu du lịch ước tăng 31%, khách du lịch quốc tế ước tăng 76,7%...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng được chú trọng; thực hiện tốt công tác cải cách hàng chính; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Đã tổ chức thành công Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017; phối hợp tổ chức Hội nghị APEC năm 2017 tại Khánh Hòa thành công và an toàn. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số khó khăn như: nhiều khoản thu ngân sách đạt thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước, ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Hòn Rọ… Trong 6 tháng cuối năm UBND tỉnh đề ra 16 nhóm nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017.


Ông Trần Ngọc Thanh trình bày báo cáo tại phiên khai mạc


Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng qua, những nội dung trọng tâm Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền như: tham gia xây dựng chính sách pháp luật; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử. Mặt trận vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, thi đua yêu nước. Mặt trận đã nắm bắt, ghi nhận, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề về sản xuất và đời sống; việc thực hiện các chế độ, chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; phát triển đô thị.


Các đại biểu thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận các báo cáo của thường trưc HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thông báo của UBMTTQVN tỉnh. Các nội dung được các đại biểu dành nhiều sự quan tâm liên quan đến các vấn đề như: các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng nông thôn mới, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch; công tác quản lý nhà nước về an toàn giao thông, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp…


Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét thông qua 11 nghị quyết quan trọng về: điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2017; danh mục các dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác bổ sung trong năm 2017; phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng kháng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

HĐND tỉnh còn thông qua các nghị quyết về: mức thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định tỷ lệ % để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã; mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh; mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng kháng sản tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 các đại biểu đã đặt ra nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện quy hoạch kỳ trước; các biện pháp tổ chức thực hiện quy hoạch kỳ mới; thực tế khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát gây sạt lở đất…

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 832412