MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
Sáng ngày 02/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho hơn 150 cán bộ cốt cán ngành giáo dục và đào tạo. Tham dự khai mạc có ông Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trục Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đỗ Hữu Quỳnh, phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.


Đây là hoạt động thường niên của ngành, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân nắm được những quan điểm mới của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục quốc dân để vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo lại lớp học

Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo lại lớp học
Tham gia báo cáo tại Lớp bồi dưỡng sáng ngày 02/8 có đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các chuyên đề về Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và nội dung cơ bản của Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo các nội dung về một số nhiệm vụ cơ bản và giải pháp chủ yếu thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; một số tình hình thời sự trong thời gian gần đây; đồng chí Hoàng Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020; trao đổi, giải đáp thắc mắc

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 diễn ra từ ngày 02 – 03/8. Tất cả học viên tham gia lớp học đều phải viết bài thu hoạch cá nhân theo câu hỏi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Bài thu hoạch viết tay, sẽ được chấm điểm theo thang điểm 10.
AT
Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 19

Số lượt truy cập: 2256167