- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Để đánh giá kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", ngày 13/4/2018, tại thành phố Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghị, có các đồng chí: Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chu tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp thuộc tỉnh; thường trực, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Phòng kinh tế các địa phương giáp biển; đại diện lãnh đạo UBND một số xã, phường có liên quan và các tổ chức, cá nhân được khen thưởng và phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Mai Xuân Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày Tóm tắt Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Báo cáo nêu rõ: qua hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết trên địa bàn một số lĩnh vực kinh tế biển được xác định ưu tiên như cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển; du lịch biển; phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và các cụm công nghiệp gắn với đô thị; kinh tế thủy sản đã được thực hiện theo đúng định hướng, góp phần đưa kinh tế - xã hội ở Khánh Hòa phát triển. Kết cấu hạ tầng vùng biển và đô thị ven biển từng bước được đầu tư. Hệ thống điện lưới quốc gia ven biển đã được chú trọng đầu tư, cải tạo và nâng cấp. Công tác bảo vệ môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tài nguyên và môi trường biển ổn định. Điều kiện sống của người dân vùng biển từng bước được cải thiện; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh vùng biển; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, an ninh biển đảo được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số linh vực như: vận tải biển; thăm dò, khai thác dầu khí, khoáng sản chưa thực hiện tốt. Việc khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế biển vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế.... Nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng, du lịch biển còn dàn trải, thiếu trọng tâm. Công tác bảo vệ môi trường và bảo vệ tài nguyên biển theo hướng bền vững chưa được thực hiện đầy đủ; Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng của tỉnh...

Để góp phần bổ sung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất giải pháp cho tỉnh phát triển kinh tế biển trong thời gian đến; đại diện lãnh đạo các ngành, đơn vị, liên quan đã phát biểu tham luận tập trung các giải pháp phát triển vùng kinh tế trọng điểm và phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền vùng biển của tỉnh trong thời gian đến.


Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa
 trình bày tham luận


 Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang trình bày tham luận
Tại Hội nghị, có 10 tập thể, và 09 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như tổ chức tuyên truyền kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết đến với các đối tượng, trong đó đặc biệt là ngư dân và doanh nghiệp trong đó khuyến khích phát triển đánh bắt xa bờ, giảm dần việc nuôi trồng thủy sản tiến tới bỏ nuôi đìa gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục nghiên cứu phát triển Đặc khu kinh tế hành chính Bắc Vân Phong; khu kinh tế Cam Ranh; giữ gìn an ninh du lịch; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo nâng cao và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Huỳnh Phương

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 1128681