- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh      - Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2018, sáng ngày 09/4/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị (BDCT) huyện Khánh Vĩnh tiến hành khai giảng lớp bồi dưỡng Kết nạp Đảng khóa 60. Tham gia lớp học có 107 học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú, quần chúng tích cực tham gia tốt các phong trào, hoạt động ở các địa phương cơ sở, cơ quan, đơn vị trong huyện Khánh Vĩnh.


Đồng chí Đinh Thị Kính, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện khai giảng lớp học

Lớp học diễn ra 5 ngày, từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018. Các học viên được học 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những kiến thức lý luận chính trị cơ bản nhằm nâng cao nhận thức cho học viên hiểu biết về Đảng, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, về Cương lĩnh chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó xây dựng động cơ đúng đắn, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lớp học

Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đã phát biểu tại lớp học. Đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, nâng cao nhận thức về Đảng đồng thời tiếp tục rèn luyện phấn đấu thực hiện các mục tiêu, lý tưởng cách mạng để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


Quang cảnh toàn bộ lớp học


Đồng chí Trương Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo đang giảng bài tại lớp học
Theo kế hoạch học tập, lớp học sẽ tiến hành kiểm tra và tổng kết vào ngày 13/4/2018.


Phạm Văn Hòa
Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 81

Số lượt truy cập: 1113586