MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
. Thông qua Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

. Thảo luận Đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.Ngày 3-7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung thảo luận và thông qua Kế hoạch triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và bế mạc hội nghị.


Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bám sát Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, thời gian đại hội cấp cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31-8-2020; Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVIII không quá 4 ngày, tổ chức vào cuối tháng 9-2020.

Các vị Tỉnh ủy viên góp ý cho đề cương chi tiết báo cáo chính trị.
Các vị Tỉnh ủy viên góp ý cho đề cương chi tiết báo cáo chính trị.


Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, góp ý cho Đề cương chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉ đạo Ban Biên tập tiếp tục bổ sung để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ nhất, trình Tỉnh ủy cho ý kiến tại hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 18 tổ chức vào tháng 12-2019.


Phát biểu bế mạc, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2019.


N.D

Theo baokhanhhoa.com.vn

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 21

Số lượt truy cập: 2187371